معرفی محصولات منحصر به فرد ماویژگی هایی که ما را از دیگران متمایز می کند

  • استفاده از مواد اولیه گیاهی

  • فاقد غلیظ کننده کف

  • دارای خلوص بالا در ترکیبات

  • ترکیب علم و طبیعت

  • تنوع بی نظیر محصولات حالت دهنده

  • تلفیق درمان و زیبایی مو

شامپوهای گلینت و محصولات مراقبتی گلینت به صورت مطلوب مکمل یکدیگر هستند. آنها به صورت سیستماتیک متعلق به یکدیگر بوده و به هفت بخش مراقبتی تقسیم میشوند. یک سیستم ساده بر مبنای اعداد، استفاده، مشاوره و تجویز آنها را به صورت ساده امکان پذیر می سازد.