اسپری براق کننده دایموند DIAMOND SHINE SPRAY

اســپری بــراق کننــدۀ بســیار قــویاســت.  روغــن کِنِدی گرفتــه شــده از  بــادام درخــت کوکویــی در هاوایــی بــه مــوی دارای فــر طبیعــی و وز، نرمــی وحالتی ابریشمین می بخشد.

توضیحات

Additional Information

حجم

100ML

روش مصرف

قبل از حالت دادن: بــه مقــدار کــم روی مــوی تــازه خشــک شــده زده، ســپس سشــوار بزنیــد. قبل از صاف کردن: بــه مقــدار کــم روی ســاقه و نــوک مــو پخــش کنیــد. برای براقیت بیشتر: بــه مقــدار کــم، در انتهــای کار،روی مــو اســپری کنیــد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “اسپری براق کننده دایموند DIAMOND SHINE SPRAY”