الکسیر نوتری اُیل NUTRI OIL ELIXIR

الکســیر نوتــری اُیــل را می تــوان به 3 نوع مختلف مورد استفاده قرار داد:
  • قبل از شستشوی مو:
    بــه مقــدار کــم روی مــو زده و ماســاژ داده، اجــازه دهیــد کمــی جــذب شــود،ســپس شــامپو بزنیــد.
  • قبل از حالت دادن:
    بــه مقــدار کــم روی مــوی تــازه خشــک شــده زده، آن را پخــش کــرده و ســپس سشــوار بزنیــد.
  • به عنوان فینیش (براق کننده):
    بــه مقــدار کــم روی مو زده و مــدل دهید

الگزیر جهت مراقبت پیشرفته و ایجاد برق ابریشمینبرای محافظت از موهای آسیب پذیر و حفظ درخشش موها در رنگ هایبلوند مات، قرمز مسی و تون های خا کستری که به سرعت کدر می شوند،قبل از شستشو روی موها اسپری شود.
K: برای نوك موهای خشك و آسیب دیده قبل از شستشو روی كف دستمالیده روی موها به آرامی ماساژ دهید كه از اصطكاك موها با یكدیگرجلوگیری كند.همچنین برای جلوگیری از وز موهای سشوار كشیده در هوای مرطوب یابارانی عالی است.
V: برای جلوگیری از رنگ گرفتن پوست

توضیحات

Additional Information

حجم

30ML

روش مصرف

الکســیر نوتــری اُیــل را می تــوان به 3 نوع مختلف مورد استفاده قرار داد: قبل از شستشوی مو: بــه مقــدار کــم روی مــو زده و ماســاژ داده، اجــازه دهیــد کمــی جــذب شــود،ســپس شــامپو بزنیــد. قبل از حالت دادن: بــه مقــدار کــم روی مــوی تــازه خشــک شــده زده، آن را پخــش کــرده و ســپس سشــوار بزنیــد. به عنوان فینیش (براق کننده): بــه مقــدار کــم روی مو زده و مــدل دهید

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “الکسیر نوتری اُیل NUTRI OIL ELIXIR”