تونیک دِرما DERMA REGULATE TONIC

یــک تونیــک احیــا کننــدۀ پوســت ســر، ضــد شــوره، چربــی و خــارش مــی باشــد.
T: درمان مناسب برای رفع شوره سر، بخصوص برای نوجوانان كه به علتهورمونهای بلوغ افزایش ترشح چربی در پوست سر، دارای یك پوست سرچرب، چسبنده و دارای شوره هستند.
نتایج استفاده مانند یك ماسك قوی است با این مزیت كه نیازی بهشستن آن نیست و استفاده در خارج حمام و بدون نیاز به شستو اینمحصول را مناسب مصرف نموده است.طراحی سر اسپری، استفاده مستقیم آن روی اسكالپ بدون پخش رویمورها را امكان پذیر می سازد.

توضیحات

Additional Information

حجم

100ML

روش مصرف

بــه مقــدار کــم روی پوســت ســر ریختــه و ماســاژ ملایمــی دهیــد؛ نیــاز بــه آبکشــی نــدارد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “تونیک دِرما DERMA REGULATE TONIC”