شــامپوی حجــم دهنــده VOLUME ENERGY SHAMPOO

شــامپوی تقویــت کننده برای شستشــوی ملایــم موهــای بــی جــان یــا نــازک. جلبــک دریایــی حــاوی مقــدار زیــاد ویتامیــن، پروتئیــن و اســیدهای آمینــه مــی باشــد کــه پوســت ســر را حفــظ و مراقبــت مــی کند. مــواد شستشــو دهندۀ آن از روغــن نارگیــل تهیــه شــده اســت.
پاك کننده مو
ایده ال ،‌بــه‌عنــوان یك‌درمــان‌بــرای‌موهــای چــرب ونــازک.‌
قبــ‌ل از‌درمان‌هــای‌قــوی‌ماننـد رنگ ســاژهای قــویی‌ یا مانــگالا،‌بــرای‌پیشــگیری از آسیب  موها میتوان از این مجموعه استفاده کرد .
پاک کننده قوی است و لذا مناسب موهای چرب است و برای موهای خشک و نازک مناسب نیست.
لذا در موهای خشک و نازک میتان از شامپو هیدرو استفاده کرد ولی از اسپری حجم دهنده برای ایجاد حجم مناسب بدون وزن بهره جست 

توضیحات

Additional Information

حجم

250ML

روش مصرف

مقــدار کمــی از شــامپو را روی مــوی خیــس پخــش کــرده، اجــازه دهیــد کــه مــدت کوتاهــی بمانــد، موهــا را کمــی ماساژ داده سپس کاملا آبکشــی شــود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “شــامپوی حجــم دهنــده VOLUME ENERGY SHAMPOO”