شــامپوی هیدرو ویتامین HYDRO VITAMIN SHAMPOO

شــامپویی اســت کــه بــه مــو طــراوت روز افزون مــی بخشــد. ترکیــب بســیار ملایم آن مناســب موهــای ســالم، اســتفادۀ روزانــه، ورزشــکاران و کــودکان مــی باشــد. ضمنــا جلبــک دریایــی حــاوی مقــدار زیــادی ویتامیــن، پروتئیــن و اســیدهای آمینــه بــوده کــه پوســت ســر را حفــظ و مراقبــت مــی کننــد.
مواد شستشو دهندۀ آن از روغن نارگیل تهیه شده است.
شامپوی مرطوب كننده جهت استفاده روزانه
T: به عنوان شامپوی روزانه كه گارانتی اكسیدان و مرطوب كننده را نیز برای مو انجام می دهد.
مناسب كودكان به علت PH مشابه اشک، كه هیچ گونه سوزشی در چشمان ایجاد نمیكند.
مناسب ورزشكاران حرف های بدون ایجاد احساسیت سنگینی روی موهامناسب بعد از کاشت مو، بدون ایجاد تحریک مناسب بیماران تحت شیمی درمانی پاك كنندگی ملایم بدون ایجاد الكتریسیته در موهاعطر و بوی ملایم و خوشایند

توضیحات

Additional Information

حجم

250ML

روش مصرف

مقــدار کمــی از شــامپو را روی مــوی خیــس پخــش کــرده، اجــازه دهیــد مدت کوتاهــی جــذب شــده، موهــا را کمــی ماساژ داده و سپس آبکشی نمایید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “شــامپوی هیدرو ویتامین HYDRO VITAMIN SHAMPOO”