کرم دِرما ای،اِف،اِی DERMA E.F.A. STIMULANT

كرم كف سر حاوی اسیدهای چرب ضروری است.برای محافظت پوست سر و جلوگیری از تحریک درکسانی كه قبل از رنگ، پوست سرشان را شسته اند،مناسب می باشد.
همچنین برای محافظت كف سر در موقع رنگ كردن،در اشخاصی که کف سر حساس یا خارش دار دارند،نیز مناسب است. مضاف بر این که EFA هیچ اثر منفیروی نتیجه رنگ نخواهد داشت.
در اسكالپ خشك م یتوان به عنوان درمان ’ 10 روی كف سرگذاشت و سپس شست.
K: به طور متناوب در بیماران شیمی درمانی جهتجلوگیری از خشكی كف سر می توان استفاده نمود.
در موهای بسیار خشک نیز همراه با شامپو نوتریاویل روی كف سر گذاشته و با فویل به مدت 5دقیقه پوشانده شود و سپس آبکشی شود. این کارباعث آرامش و آب رسانی پوست كف سر می شود.
V: اول به مراقبت پوست سر فكر ك نید و بعد بهموهایتان جعبه این محصول به گونه ای طراحی شدهاست که به راحتی و بدون دخالت دست، از لوله باریکخروجی آن، به میزان کافی کف سر آغشته می شود.

توضیحات

Additional Information

حجم

100ML

روش مصرف

امولســیون را بعــد از شستشــوی مــو از فــرق ســر روی پوســت ســر بمالیــد. ســپس بــه صــورت یکســان مالــش و ماســاژ دهیــد. بعد از 5 دقیقــه جذب، کامــلا آبکشــی کنیــد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “کرم دِرما ای،اِف،اِی DERMA E.F.A. STIMULANT”